بازرگانی اورامــــــــان صنعت

                           

02188864749    02188865272    02188827135   

ارتباط با اورامان صنعتدفتر مرکزی :


تهران، خیابان طالقانی

نرسیده به خیابان بهار

خیابان طالبیان پلاک 11، واحد 4

شماره تماس :


02188864749   

02188865272   

02188827127   


شماره فکس :


02188833959   


ارتباط با ما: info@oramansanat.com


ارتباط با واحد بازرگانی: m.mousavi@oramansanat.com


ارتباط با واحد فنی: m.jalili@oramansanat.com